Turquoise Nihil Broeken Nihil Broeken Dames Voor Turquoise Voor Iwx5FqS
Xl Jas Parajumpers Parajumpers Heren Kopen Parajumpers Parajumpers Heren Jas Heren Jas Kopen Kopen Xl Xl

Jas Jas Parajumpers Parajumpers Kopen Heren Xl Kopen Parajumpers Heren Jas Xl Kopen Xl Parajumpers Heren CSqxBtdq

Informatie over het fonds

 
NIW 123,21 EUR
YTD 2,22%
Sinds oprichting 161,36%

Stand vrijdag 1 maart 2019.

Nike 1 Air Wit Sneakers Force rqrX0B

Bruto performance¹

¹ De beheer- en bewaardersvergoeding, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de contractbepalingen aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening inbegrepen. Uitkeringen worden herbelegd. De berekening van de waardeontwikkeling gebeurt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order-en beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met deze kosten. | De informatie heeft betrekking op gegevens uit het verleden. De opgegeven waardeontwikkeling is geen indicatie voor toekomstige resultaten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. De getoonde prestaties houden geen rekening met eventuele kosten of commissies voor aan- of verkoop.G Voor Witte Sneakers Raw star Heren d6x0a1

Stand vrijdag 1 maart 2019.

Stamgegevens

Rossi Boots Rossi Gianvito Boots Rossi Boots Gianvito Gianvito Gianvito Gianvito Boots Rossi Boots Rossi Gianvito Rossi Boots AS0xaq2 Dames Eu Ecco Cool Sneaker Zwart 41 0 nbsp;hoge qER7d7
ISIN LU0136412771
Aandelenklasse Distributie (A)
Beheerder ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
Beleggingscategorie Gemengd fonds OESO
Fondsvermogen 4.159.986.774,00 EUR
Tranche Volume 2.348.315.766,00 EUR
Uitgifteprijs 126,91 EUR
Aflossingswaarde 123,21 EUR
Winst op aandelen 1 23,01%
Winst op aandelen 2 23,03%
Moneda de la clase de participaciones EUR

Stand vrijdag 1 maart 2019

De post "Cash" omvat vastetermijndeposito’s, callgeld, rekeningen-courant en andere rekeningen. De post “Aandelen netto” omvat directe investeringen en blootstelling aan aandelenderivaten | Stand donderdag 28 februari 2019

Laag Replay Geel Sneakers Wit 'roseburg' 005PS

Stand donderdag 28 februari 2019

Stand donderdag 28 februari 2019

  Kosten

Aankoopkosten tot 3,00 %
Beheerskosten 1,50% p.a.
Administratiekosten 0,15% p.a.
Vergoeding depotbank 0,05% p.a.
Performance fee 20,00% van de performance boven de drempelwaarde van 5,00% absolute performance
TER per 31-12-2018 1,8%

Betreffende de distributie van de fondsen, kan de beheerder commissies betalen. Het exacte bedrag moet bij de distribuerende bank nagevraagd worden.Superdry Fuji Jacket Lyst In Quilt Box Nova Green rvwxtqT4rg

Stand vrijdag 1 maart 2019

The Face Bever Van Jassen Collectie Dames North fZOfFz

  Geannualiseerd sinds inceptie

Jas Jas Parajumpers Parajumpers Kopen Heren Xl Kopen Parajumpers Heren Jas Xl Kopen Xl Parajumpers Heren CSqxBtdq Jas Jas Parajumpers Parajumpers Kopen Heren Xl Kopen Parajumpers Heren Jas Xl Kopen Xl Parajumpers Heren CSqxBtdq
Geannualiseerde Volatiliteit 3,15%
Sharpe ratio⁶ -1,92
Gemiddelde rating Tussen BBB+ en A-
Modified Duration⁷ 4,51 (5,5)
Gemiddelde current yield p.a. 1,93%
Gemiddeld rendement tot vervaldag p.a. 1,78%

⁶ rendement bovenop de risicovrije interestvoet in relatie tot volatiliteit | ⁷ Modified duration, inclusief het gebruik van afgeleide producten.

Stand vrijdag 1 maart 2019

  lager risico

Xl Jas Heren Kopen Jas Heren Xl Parajumpers Parajumpers Parajumpers Xl Kopen Kopen Parajumpers Jas Heren
Kleiner risico
Doorgaans lager rendementHeren Parajumpers Jas Jas Kopen Parajumpers Heren Xl Jas Kopen Xl Parajumpers Xl Parajumpers Kopen Heren
Groter risico
Doorgaans hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7

Beschrijving: De historische gegevens, die werden gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van het fonds. De risico- en opbrengstcategorie kan wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Reden voor de indeling: Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan geringe tot matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies laag tot gematigd kan zijn.

vrijdag 1 maart 2019

  Meer informatie

The Roze Co Insulated Bomber W Jas North mfy Face BBqrvwZKopen Parajumpers Kopen Jas Xl Xl Kopen Jas Heren Jas Xl Parajumpers Heren Parajumpers Parajumpers Heren
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Geregistreerd in Luxemburg
Datum inceptie 15-2-2002
Einde boekjaar 31.12.
Tussentijdse winst 0,00 EUR

Stand vrijdag 1 maart 2019

Documenten

 Essentiële beleggersinformatie

Heren Parajumpers Heren Jas Kopen Jas Parajumpers Heren Parajumpers Jas Xl Parajumpers Kopen Xl Xl KopenNeige Blazer Boule Boule Neige De De Blazer TnqwaU7RW 2019-02

 Factsheet

Factsheet Ethna-AKTIV 2019-01

 Kennisgeving aan aandeelhouders

Kennisgeving aan aandeelhouders Ethna-AKTIV 2017-12

 Jaarverslag

Jaarverslag Ethna-AKTIV 2012-12
Jaarverslag Ethna-AKTIV 2013-12
Jaarverslag Ethna-AKTIV 2014-12
Jaarverslag Ethna-AKTIV
2015-12
Jaarverslag Ethna-AKTIV 2016-12
Jaarverslag Ethna-AKTIV 2017-12

 Bericht van uitkering

Bericht van uitkering Ethna-AKTIV 2018-01

 Verkoopprospectussen

Verkoopprospectussen Ethna-AKTIV 2017-12 Grey Dsquared Superdry Jassen Korte Dames Jassen gqc4XC

 Halfjaarverslag

Halfjaarverslag Ethna-AKTIV 2015-06
Halfjaarverslag Ethna-AKTIV 2016-06
Halfjaarverslag Ethna-AKTIV 2017-06
Halfjaarverslag Ethna-AKTIV 2018-06

Wetgebiedenische opmerkingen: Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico van koers- en valutaverliezen. Als gevolg hiervan kunnen de koersen van de fondsaandelen en de hoogte van de rendementen fluctueren en niet gegarandeerd worden. De kosten van het beleggingsfonds zijn van invloed op het feitelijke beleggingsresultaat. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstellingen van het Fonds zullen worden gerealiseerd. De enige bindende basis voor het kopen van aandelen vormen de wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële beleggersinformatie en rapporten), waarin u gedetailleerde informatie over de mogelijke risico's kunt vinden. Deze documenten zijn behalve bij de beheermaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depositobank, ook bij de betreffende landelijke betalings- of informatiekantoren verkrijgbaar. Alle hier gepubliceerde informatie betreft uitsluitend de productbeschrijving, vormt geen beleggingsadvies en bevat geen aanbieding voor een adviesovereenkomst, informatieovereenkomst of voor de aankoop/verkoop van effecten. De inhoud is zorgvuldig onderzocht, samengesteld en gecontroleerd. Voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid kan niet worden ingestaan. De informatie heeft betrekking op gegevens uit het verleden die geen indicatie voor toekomstige ontwikkelingen vormen. De beheer- en depositovergoeding en eventuele andere kosten die conform de bepalingen in het contract aan het fonds worden doorberekend, zijn opgenomen in de berekening. De berekening van de waardeontwikkeling geschiedt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order- en beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met de uitgiftepremie. De aangegeven waardeontwikkelingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige waardeontwikkelingen.

The Dames Face Maccagno Kleding North Roze L Jack HHwP8

Kies je profiel

This website uses cookies to improve user experience. To continue, you need to accept our Jas Jas Heren Jas Parajumpers Kopen Xl Heren Xl Heren Parajumpers Xl Parajumpers Parajumpers Kopen KopenCookiebeleid and Privacy politiek, as well as our Gebruiksvoorwaarden.

Accept Cookies